Our Weekly Sales

EMERALD GREEN ARBORVITAE:  FRESHLY DUG

                              4'-5' ........................................       $ 39

                        5’..... ……………………………..        $  46

                        6’-7’ ……………………………..        $  59

                        8’     ……………………………...        $145

GREEN GIANT ARBORVITAE:  FRESHLY DUG

                        5'-6' ……………………………..        $  48

                        6’-7’……………………………..        $  69

                        7’-8’ ….. #15 GALLON ……….         $  89

                        8’-9’   …...........................………         $129

                         8’-10’….WIRE BASKET………        $185

LEYLAND CYPRESS:

                         7'-8' ...........................................            $  95

                          9'-10' ........................................            $185

SKIP LAUREL:   

                         3’-4’   …………….………….            $  49

                         4’-5’  …………………………           $  75  

NORWAY SPRUCE: FRESHLY DUG

                          5’-6’   ..………………………           $  95

                          6’-7’ …….…………………...           $125

                          7'-8'  ..........................................           $165

BLUE SPRUCE: FRESHLY DUG

                          5’-6’  …………………………          $165

                           6’-7’ …………………………          $195

WHITE PINE:  FRESHLY DUG  

                      5'-6'  ..................................         $ 95

                           6’-7’ …………………………         $145

                           7’-8’  ………………………..          $165

PRIVET HEDGE: NICE AND FULL -FRESHLY DUG

                          5'-6'  .........................................4 FOR $100

                          6'-7'  .........................................3 FOR $100

 

6'-7' NORWAY SPRUCE .................... $125.00
5' EMERALD GREEN ARBORVITAE ..............  $46.00
6' EMERALD GREEN ARBORVITAE  .................  $59.00
GREEN GIANT ARBORVITAE
5'...... $48.00
7' GREEN GIANT ARBORVITAE .........  $89.00
8' GREEN GIANT ARBORVITAE  .............  $89.00
9'-10' GREEN GIANT ARBORVITAE  .....................  $185.00